Stone_53Stone_38Simon_088Simon_50Rube_03Mudd 33WClark_1553121Thomas_14RW16Mother&Son946W81010070W13Sherrell_477DavisM_71277howard,018